Förskolan Utelek

2019-04-30T10:27:41+00:00
_D015584

Förskolan Utelek

Utbildning

Förskolan Utelek är Linköpings kommuns enda förskola med utomhuspedagogiks inriktning.

 

  • Plats Vallastaden, Linköping
  • Beställare Lejonfastigheter AB
  • Genomförande 2015-2016
  • BTA ca 2300

Förskolan Utelek byggdes åt Lejonfastigheter och ingår i bomässeområdet ”Vallastaden2018”. Förskolan rymmer 72 barn och drivs med utomhuspedagogisk synvinkel. Här får barnen tidigt möjlighet att upptäcka och utforska hållbarhets- och kretsloppstänkandet. Fasaden är klädd i cederträd som skiftar karaktär i takt med påverkan från väder och vind. Förskolan omfattas av stadsdelens hållbarhetskrav på en giftfri miljö.