Förskolan Utsikten

2019-04-30T09:16:50+00:00

Förskolan Utsikten

Utbildning

Våren 2012 invigdes den nya 6-avdelningsförskolan Utsikten. Detta är den tredje typförskolan som byggs i Norrköpings kommun. Konceptet för Typförskolan har arbetats fram av Arkitektgruppen GKAK på initiativ av Lokalförsörjningen under åren 2008-2009 med utgångspunkten att skapa en förskola för framtiden med god flexibilitet för den dagliga pedagogiska verksamheten.

  • Plats Utsiktsvägen, Svärtinge
  • Beställare Norrköpings Kommun
  • Genomförande Färdigställt 2012
  • BTA ca 1600 kvm

Byggnaden kan lätt anpassas i storlek och är utformad för att kunna placeras på varierande platser och med olika sammanhang. Den kan byggas med 4 avdelningar som en rak eller vinklad kropp. Förändring kan också innebära att barnunderlaget för förskolan minskar och då kan byggnaden enkelt ställas om till skollokaler för de yngre årskurserna.

Slutligen vet man att pedagogiken förändras över tid, så målet har vara att den skall fungera väl oavsett hur pedagogiken ser ut. Utsikten är utformad för att vara en lugn och harmonisk bakgrund till förskolans aktiviteter. Verksamhetens alster skall vara det som ger extra färg i miljön.

Material och tekniker har valts mot bakgrunden att byggnaden visar en god miljöhänsyn i kombination med en god energiekonomi och en god underhållsekonomi.