Hageby bibliotek

2019-04-30T09:05:40+00:00

Hageby bibliotek

Publika/kommersiella

I det stora shoppingcentret Mirum Galleria i Norrköping ligger Hageby Bibliotek på nedre plan. GKAK har arbetat med både hyresgästanpassning av lokalen och inredningen.

  • Plats Mirum Galleria, Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2012
  • BTA ca 300 kvm

Med bibliotekets verksamhet som grund och ett varierat utbud av nya medier skapas en träffpunkt för upplevelser, program, lärande och skapande. Lokalen är på knappa 300 kvadratmeter.