Herstaberg

2019-04-30T09:11:37+00:00

Herstaberg

Stadsplanering

Utredning och detaljplan gällande området Herstadberg i Norrköpings norra del i samband med planer för uppförande av verksamhetsbyggnader väster om stambanan.

  • Plats Herstaberg, Norrköping
  • Beställare Stadsbyggnadskontoret Norrköping
  • Genomförande 2008