Humpegårds förskola

2017-12-07T09:57:49+00:00

Humpegårds förskola

Utbildning

Humpegårds förskola invigdes under hösten 2012 och är den första konceptförskolan som byggs med förskoleavdelningar i två plan.

  • Plats Kvistrumsvägen, Åby
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande Färdigställt 2012
  • BTA ca 1260 kvm