Frida Hansdotter Arena

2018-08-24T13:33:24+00:00

Frida Hansdotter Arena

Publika/kommersiella

I Juni 2018 invigs den nya idrottshallen i Norberg, Frida Hansdotter Arena. Det är en fullstor hall med läktare. Hallen kombineras även med en fritidsgård.

  • Plats Norberg
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunteknikförbund
  • Genomförande Färdigställt 2018
  • Projektering Arkitektgruppen GKAK i Ludvika
  • Byggledning Byggkoordinator i Ludvika
  • Visualisering Arkitektgruppen GKAK i Ludvika

Idrottshallen är belägen i Norberg, i närheten av en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detta medförde att en anpassning i utseende till intilliggande bebyggelse var nödvändig. I tidigt stadie väcktes tanken om att ge hallen en karaktär av en rödmålad lada. Hallen är därför klädd med en modern präglad trästrukturerad fasadskiva som färgats in för att likna slamfärgad träpanel. Hallen kommer i huvudsak att användas för handboll och innebandy som är stora sporter på orten, men även fungera som idrottshall för den närbelägna skolan. Hallen är även tänkt för större evenemang och utställningar.