Källskolan

2019-05-21T15:55:40+00:00

Källskolan

Utbildning

Tillbyggnad av matsal, administration, elevhälsa och personalrum.

Tillbyggnaden kläs med putsad fasad samt en färgglad gavelgestaltning som ansluter mot närliggande byggnaders entréutformningar. I samband med tillbyggnaden kommer även ny lekutrustning att planeras kring byggnaden.

  • Plats Norberg
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunteknikförbund