Läroverksvallen

2019-02-13T15:32:39+00:00

Läroverksvallen

Bostäder

I samarbete med Tunabyggen har GKAK i Borlänge vunnit en markanvisningstävling.

  • Plats Röda vägen, Borlänge
  • Beställare Tunabyggen
  • Genomförande 2018-2020
  • Objekt Markanvisningstävling

Fastigheten är placerad mellan befintliga höga flerfamiljshus och lägre villabebyggelser. Intill ligger en högt trafikerad lokalgata. Vi valde att mot lokalgatan och flerfamiljshusen placera högre byggnader som en ljud-skärm. Mot villaområdet placerade vi lägre byggnader.

Fasaderna bryter upp i höjd och kulör för att skapa mångfald och integreras i det befintliga området.