Lennings matsal

2019-04-30T09:14:23+00:00

Lennings matsal

Inredning

Lennings matsal är dagligen träffpunkt för mer än 1200 gymnasieungdomar och därmed Norrköpings största skolmatsal.

  • Plats Lennings matsal i Norrköping
  • Beställare Norrköpings Kommun
  • Genomförande 2015
  • BTA 1300 kvm

Stora krav ställdes på lokalutformningen, storköket och att lösa logistiken i en trång innerstadsmiljö och i en kulturhistorisk klassad byggnad. Innemiljön har temat ”Norrköping som textilstad”.

Lennings matsal inryms i Lennings Textilinstitut, som grundades 1879 av klädesfabrikanten John Lenning. Tanken är att textilhistorian ska nå ut till nya generationer och att man med stolthet kan känna hur skolan var och är en viktig pusselbit i Norrköpings historia och framtid.