Lommarstranden

2019-05-17T08:56:43+00:00

Lommarstranden

Bostäder

Lommarstranden är en ny stadsdel som planläggs i Norrtälje. Området består idag mestadels av naturmark och ligger med gångavstånd till centrum. Ett par tusen lägenheter planeras. Vi tar fram underlag åt kommunen för Roslagsbostäders räkning. Bilden visar Roslagsbostäder tänkta tomt för etapp 1.

  • Plats Norrtälje
  • Beställare Roslagsbostäder AB
  • Genomförande 2017-
  • BTA 4500 kvm bostäder och 1100 kvm garage