Lövåsens vårdboende

2019-04-30T09:07:09+00:00

Lövåsens vårdboende

Vård/omsorg

GKAK fick förtroendet att bygga om Lövåsens sjukhem i Katrineholm. Sjukhemmet bestod av sju ganska olika byggnader med 90 vårdplatser fördelade på 7 avdelningar varav vissa hade flerpersonersrum. I ett nära samarbete med kommunens Vård-och omsorgskontor med seminarier och brukarmöten, växte ideerna fram under en lång utredningsfas.

  • Plats Katrineholm
  • Beställare Katrineholms Fastighets AB
  • Genomförande 2010 – 2012

Målet var att förena en vacker, värdig och stimulerande boendemiljö med en praktisk och lättarbetat arbetsplats.

Efter ombyggnaden skulle det särskilda boendet innehålla både korttidsboende och permanent boende med bibehållet antal platser. Därför tillkom två nybyggnader med vardera ett gruppboende à 9 lägenheter. De placerades så att de med envåningshusen bildade två inre gårdar. I anläggningen kom det även att finnas lokaler för rehabilitering, café och konferenslokaler, hemtjänst och expeditioner.

Utredningen färdigprojekterades för en samordnad generalentreprenad.
Vi fick också möjligheten att utföra inredningsprojekteringen och därmed skapa fina inre miljöer som harmonierar med byggnaderna.

Från utredning till färdigprojektering och upphandling år 2010, färdigställdes den första av två etapper 2012.