Migrationsverket

2019-04-30T09:04:45+00:00

Migrationsverket

Kontor

På uppdrag av Landic Property Sverige AB har vi ritat på en förnyelse och omstrukturering av Migrationsverkets lokaler för att anpassa dessa till verkets nuvarande och framtida verksamhet.

  • Plats Kvarteret Presidenten, Norrköping
  • Beställare Landic Property Sverige AB/Rocky VIII
  • Genomförande 2008 – 2011

Uppdraget har även innefattat framtagandet av ett Kundcenterkoncept gällande Migrationsverkets alla kundcentra/ receptioner i Sverige. Här handlade det om att skapa en öppen och välkomnande miljö som helt skiljer sig ifrån de tidigare ”stängda” receptionerna. Norrköping var den första som stod klar tätt följd av Migrationsverket i Sundsvall.