Östra Eneby församlingshem

2019-04-30T09:15:27+00:00

Östra Eneby församlingshem

Publika/kommersiella

Arkitektgruppen GKAK har ritat församlingshemmet i Östra Eneby vilket består av en samlingssal samt tillhörande kontorslokaler. Den gamla kyrkan har anor från 1100-talet och det gamla församlingshemmet ryms i en byggnad från 1850-talet. Den är sedan tillbyggd på 90-talet med en postmodernistisk del.

  • Plats Eneby, Norrköping
  • Beställare Kyrkliga samfälligheten Norrköping
  • Genomförande 2009
  • BTA ca 1300 kvm varav 430 kvm nybyggnad

Svenska kyrkans verksamhet förändras och nya typer av samlingsrum behövs som svarar mot dagens krav och den nya samlingssalen erbjuder ett multifunktionsrum för sedvanlig kyrklig verksamhet men också för teater, konferenser, föreläsningar, ungdomsaktiviteter m.m.

Samlingssalen är utformad som en parkpaviljong som lösgör sig arkitektoniskt från den befintliga anläggningen och visar ett modernt anslag. Stor vikt har lagts vid akustiken i församlingssalen samt vid materialvalen i byggnaden.

I projektet användas 3D-teknik för att i tidigt skede utvärdera olika förslag.