Rejmyre Hantverksby

2019-04-30T09:14:52+00:00

Rejmyre Hantverksby

Publika/kommersiella

I anslutning till Rejmyre Glasbruk och Hantverksby planeras en ny mötesplats, både för besökare såväl som för Rejmyrebor. Mötesplatsen, som idag är en tom lokal i ena änden av hantverksstråket, kopplas samman med Gästgifveriet och blir ett nytt och attraktivt fondmotiv som möter besökarna i området.

  • Plats Rejmyre, Finspång
  • Beställare Finspångs kommun
  • Genomförande 2013 –
  • BTA ca 600 kvm

Här kommer det bland annat att finnas ett bageri med café, ett modernare bibliotek och turistinformation. Syftet är att knyta samman områdets olika verksamheter och ge hela Hantverksbyn en tydlig och gemensam identitet, där de olika funktionerna renodlas och lyfts fram.