Rindö Varv

2018-01-03T16:08:14+00:00

Rindö Varv

Bostäder

Utredning av ca 120 bostäder i varvsmiljö. Delar av nedlagt varv ombildas till bostäder. Angränsande lättare marin verksamhet blir kvar.

  • Plats Rindö, Vaxholms stad
  • Beställare Dockstavarvet AB/Rindö varv
  • Genomförande Pågående