Sandbyhovsskolorna

2020-04-18T13:52:51+00:00

Sandbyhovsskolorna

Inredning, Utbildning

Kulörer och material återkommer på våningsplanen som en sammanhållen funktionell och rogivande bakgrund i de båda skolorna. Valda produkter har lång livslängd och är möjliga att komplettera över tid.

  • Plats Sandbyhov, Norrköping
  • Beställare Norrköpings Kommun
  • Genomförande 2018 - 2019
  • BTA ca 11 000

Sandbyäng och Sandbyhovsskolorna inryms i två renoverade fastigheter från tidigt 1900-tal.

Exteriör och interiör har arbetats fram av Arkitektgruppen GKAK för att skapa en skola för framtiden med goda förutsättningar för den dagliga pedagogiska verksamheten.
Husen präglas av gedigen miljö där ytorna är anpassade till åldersspecifika behov och har en välkomnande atmosfär.

Inredningen stödjer verksamheten med flexibla enskilda bänkar med integrerad förvaring i de lägre klasserna, för de äldre eleverna, parbord och förvaring i de generösa korridorerna som även tjänar som uppehållsrum för inspirerande spontana möten alternativt organiserad samvaro eller för återhämtning i de höga omslutande sofforna och fåtöljerna.
I samtliga klassrum finns angränsande grupprum för enskilda eller gemensamma studier.
Runda organiska former, hjulförsedda rumsavdelare, ljudabsorbenter och ljuddämpade bordsytor bidrar till en mjuk och harmonisk miljö.

Kulörer och material återkommer på våningsplanen som en sammanhållen funktionell och rogivande bakgrund i de båda skolorna. Valda produkter har lång livslängd och är möjliga att komplettera över tid.

KONTAKT

Marie-Louise
Mattsson

010-516 26 25
m-l.mattsson@gkak.se