Sandbyhovsskolorna

2019-04-30T09:22:48+00:00

Sandbyhovsskolorna

Utbildning

Omdaningen av Sandbyhovsområdet har på allvar inletts med ombyggnationen av de tidigare äldreboendena Apelgården och Ekhöjden.

  • Plats Sandbyhov, Norrköping
  • Beställare Hemsö
  • Genomförande 2018 - 2019
  • BTA ca 11 000

De gamla pampiga byggnaderna från början av 1900-talet kommer snart att inrymma moderna skollokaler för årskurs F – 6 och 7 – 9. När skolorna är i full drift kommer de att inrymma 350 elever vardera. Apelgårdens terrass byggs till med ny entré och matsal med en glasad fasad som öppnar sig mot det kommande stadsdelstorget. Intill Ekhöjden byggs Estethuset, ett modernt tillskott med fasad av svart skiffer och en markerad sockelvåning av svart tegel. Här inryms lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik

KONTAKT

Tove
Söderström

010-516 26 17
tove.soderstrom@gkak.se

Magnus
Holmgren

010-516 26 16
magnus.holmgren@gkak.se

Emelie
Nilsson

010-516 26 29
emelie.nilsson@gkak.se