Sandtorp Hus D

2019-07-08T10:50:14+00:00

Sandtorp Hus D

Bostäder

I Sandtorp utvecklas en ny stadsdel med fokus på hållbarhet, ur både miljömässigt och socialt perspektiv. Här utvecklas ett nytt område med närhet till innerstaden via spårvagn och bussförbindelser. Sandtorp knyter samman Kneippen med Klockaretorpet i en blandad stadsbebyggelse där bostäder, skolor, arbetsplatser och stora grönområden skapar en ny attraktiv plats i staden.

  • Plats Sandtorp, Norrköping
  • Beställare ED Bygg
  • Genomförande Pågående
  • BTA ca 6 000 kvm

GKAK har i uppdrag från ED Bygg arbetat fram fem fristående husvolymer där fyra av volymerna har fyra våningsplan med en indragen takvåning samt en volym på tre våningsplan. Under en upphöjd gemensam gård med uteplatser och pergola skapas parkeringsplatser för de boende. Samtliga bostäder har tillgång till uteplatser eller generösa balkonger placerade på byggnadernas gavlar.

Huskropparnas genomgående fasadmaterial består av en lodrät profilbräda som har tre olika träprofiler i varierande bredd som smalnar av uppåt i byggnadsvolymens våningsplan och skapar en varierande bredd på panelen. Fasader, pergola och ribbor målas i falurödfärg. Likaså har samtliga plåtarbeten, fönsterkarmar och dörrar en oxidröd färg för att smälta in i bebyggelsen.

Kontakt

David
Koolmeister

010-516 26 28
david.koolmeister@gkak.se

Love
Frisendahl

010-516 26 96
love.frisendahl@gkak.se