Seco Tools

2019-04-30T09:25:23+00:00

Seco Tools

Kontor

Under 2018 påbörjas etapp 1 av totalt 6 gällande ombyggnad av Seco Tools kontorsbyggnader i Fagersta. Projektet kommer att pågå under en femårsperiod med pågående industriproduktion under hela entreprenadtiden.

  • Plats Fagersta
  • Beställare Seco Tools AB
  • Genomförande 2018-2022
  • Objekt Sammanlänkning av befintliga byggnader genom ett större atrium. Utvändig gestaltning fasad, fönster och invändig ombyggnad av kontor enligt ABW koncept.

Genomgående invändig ombyggnation enligt ABW koncept med projektbaserade arbetsytor i olika funktioner. Gestaltningen färgas starkt av beställarens grafiska profil och en önskan att betona svensk kvalité samt lokal förankring.
Beställarens logotyp och dess färger återkommer på flera sätt i gestaltningen.