Sessionssalen Norrköping

2019-04-30T09:04:05+00:00

Sessionssalen Norrköping

Inredning

Norrköpings kommun byggde ett nytt förvaltningshus 1989 och kommunens fullmäktigesal fick då sin plats där. Idag när helt ny teknik krävs totalrenoverades salen.

  • Plats Förvalningshuset Rosen, Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2015

Förutom nya tekniska funktioner har salen fått nya mattor, akustiska väggelement och inredning. Borden är specialritade i ek med bordsskivor i ljus laminat och innehåller voteringsskärmar, mikrofoner och arbetsbelysning för varje fullmäktigeledamot. Precidiebordet har 6 platser och kröns av Norrköpings stadsvapen i fonden. Den nya talarstolen är reglerbar för sittande eller stående föredragande.
Karmstolar på hjul är försedda med mörk baksida och ljus insida för att ge karaktär åt salen. Förutom de 82 fullmäktigeplatserna finns dryga 100 åhörarplatser med skrivskiva.

Ulrik Samuelsson anlitades ursprungligen för att göra salens konstnärliga utsmyckning, den upptar hela salens fond. Konstverk har varit vägledande avseende färger och material i den nya inredningen, ljusa färger med stort inslag av grönt som korresponderar med konstverket, såväl som de orange stolarna som tar upp färgen i den bakomliggande intarsiaväggen.