Skärblacka fritidsgård

2019-04-30T09:16:54+00:00

Skärblacka fritidsgård

Utbildning

Med ett modernare uttryck och en välkomnande glasad entré, fönsterband som skapar utblickar och genomsikt genom hela byggnadskroppen och en fasad klädd i zinkplåt står nu fritidsgården i Skärblacka färdig. Tillbyggnaden som möter de besökande till fritidsgården och Mosstorpskolan innehåller en tydlig entré, nytt trapphus, hiss och ett par mindre grupprum.

  • Plats Skärblacka, Norrköping
  • Beställare Norrköpings Kommun
  • Genomförande 2012 – 2015
  • BTA ca 1000 kvm

Den befintliga gamla skolbyggnaden som totalrenoverats, har i kontrast till den nya volymen fått behålla sin äldre karaktär exteriört, men fräschats upp med nya fönster och fasadskikt. Här finns nu ett rymligt café som har stora ljusinsläpp i tre väderstäck, utgång till uteplatsen och ett öppet kök som inbjuder till samvaro. Det stora aktivitetsrummet i två plan erbjuder en plats för arrangemang av olika slag, när det inte används till vardagens lek och bus. Ateljén och musikstudion ger möjligheter att skapa och komponera, samtidigt som de mindre rummen lämnar utrymme för egna aktiviteter och möten.