Skattens förskola

2020-04-15T11:22:37+00:00

Skattens förskola

Utbildning

Skattens förskola invigdes under  2017. I mitten av huset finns en samlingsplats med bibliotek, utrymme för rörelse och plats att äta. Förskolan är utrustad med ett tillagningskök där all mat lagas. Förskolan innehåller 6 avdelningar där de äldre barnen håller till på plan 2. Varje avdelning har tillgång till en ateljé för skapande, där barnen får prova att använda många olika typer av material.

  • Plats Navestad, Norrköpings Kommun
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande Inflytt 2017