Solhöjden

2019-05-21T15:55:07+00:00

Solhöjden

Bostäder

Ombyggnation av ett f.d. demensboende till 26 st lägenheter. Ett samarbete mellan Bärkehus och SBO i ett lugnt och naturnära område i Smedjebacken. SBO har köpt fastigheten av Bärkehus och kommer att skapa senior lägenheter i nyproduktionsstandard.

  • Plats Solhöjden, Smedjebacken
  • Beställare Bärkehus
  • Genomförande 2019-

Två byggnader rivs för att öppna upp, den innan slutna, byggnadsformen och sudda bort dess forna uttryck som vårdinrättning. Istället skapas en välkomnande innergård i två nivåer som börjar i liten skala och sedan öppnar upp sig vid en terrasserad växtbädd med sittplatser och soldäck. Denna plats blir en knytpunkt för de boende och kopplar även, tillsammans med en passage, samman byggnadens våningsplan. Härifrån nås lägenheternas entréer och en samlingslokal.

Byggnadens förutsättningar skapade riktlinjer vilka har givit ett brett urval av planlösningar för att tilltala den enskilde individen. Alla lägenheter öppnar inifrån upp sig med balkonger och uteplatser mot byggnadens yttre närmiljö.

Fasaden blir i ljusgrå puts med tak av lertegel och inslag av lärk trä som insynsskydd på balkongerna och uteplatserna. Detta ger ett harmoniskt uttryck som förstärker naturen runt omkring. Byggnadens entrédörrar och lägenhetsdörrar får en tydlig röd färg för att leda hyresgästerna hem.