Täby simhall

2019-05-17T08:33:07+00:00

Täby simhall

Publika/kommersiella

Simning är en stark tradition i Täby. Den nuvarande simhallen från 70-talet kan stoltsera med en av landets första 50-metersbassänger men går nu mot slutet av sin livscykel.

  • Plats Rospiggen, Täby
  • Beställare Täby kommun
  • Genomförande 2014 –
  • BTA ca 11 000 kvm
  • Objekt Simhall

Vårt uppdrag har varit att rita en ny simhall på en annan plats i utkanten av Täbys centrumområde. Det är en kilformad fastighet i en knutpunkt för flera viktiga kommunikationer som passerar genom Täby vilket innebär att byggnaden blir ett slags landmärke. Samtidigt medför det utmaningar så som att passa in det stora programmet på en utrymmesmässigt begränsad plats och förhålla byggnaden till de säkerhetsavstånd som infrastrukturen medför.

Platsen angränsar också till Täby galoppfält som genomgår en transformation till bostadsområde. Det är precis som för simhallen ett område där kommunen håller en hög ambitionsnivå. Det har därför varit viktigt att simhallen sätter en hög standard vad gäller arkitektonisk utformning och kvalitet i detaljer, fasadmaterial etc.

Byggnaden har utformats som en komposition av ett antal delvolymer. Dessa har som funktion att skapa ett spel i skala i relation till sin omgivning. För fasaden har vi låtit oss inspireras av platsens historik från vikingatiden och valt ett byggnadsmaterial som på en och samma gång kan ses som traditionellt, modernt och nyskapande. En på ytan förkolnad träpanel klär simhallen i hölje av matt svärta och silverglimmande blänk. Vi tar hjälp av betraktningsvinkeln, solljuset och panelens sammansättning och riktning för att skapa en tilltalande variation i samspel med volymernas proportioner.

Kontakt

David
Koolmeister

010-516 26 28
david.koolmeister@gkak.se