Telefonplan

2019-04-30T09:04:49+00:00

Telefonplan

Bostäder

Som ett parallellt uppdrag gällande Telefonplan i Stockholm beställt av Stena Fastigheter ritade GKAK ett kvarter innehållande bostäder, butiker, restauranger, caféer, bussterminal samt tunnelbanestation.

  • Plats Telefonplan, Stockholm
  • Beställare Stena Fastigheter
  • Genomförande 2008 (tävling)
  • BTA ca 38500 kvm
  • Antal lägenheter 240 st

Telefonplan är idag en plats i staden utan väl definierade gränser. Platsen besöks av många människor dagligen och den förtjänar därför den allra största omsorgen då omstöpningen och utvecklingen skall ske. Utformningen skapar vitala funktionerna för kommunikation och sociala möten inkluderade i stadens flöden och fasaden utgör en tilltalande fondvägg mot torget. Alla sidor av kvarteret befolkas genom en blandning av bostäder och butiker vilket medför ett hus som har en tydlig relation till gatan.

Genom att lägga stor vikt vid utformning av bussterminal och tunnelbanehall kan vi ge förutsättningar för att dessa platser/ lokaler ska integreras i den urbana kontexten och registreras som landmärke. Tunnelbanestationen får en ny gestaltning med generösa skyddande skärmtak. Dessa skärmtak sammansmälter med en med bostäder överbyggd väderskyddad bussterminal. Längs med bussterminalen placeras upplysta skyltskåp för Konstfack och de designverksamheter som finns i området.