Uggelbo Äldreboende

2019-04-30T09:21:51+00:00

Uggelbo Äldreboende

Vård/omsorg

Äldreboende med 40 boendelägenheter samt 5 marklägenheter med hög tillgänglighet och en gemensamhetslokal i markplan med närhet till den skyddade innergårdsmiljön.
Äldreboendet kommer att ha fokus på den senaste tekniken inom vårdsektorn samt väl tilltagna boenderum och gemensamhetsytor.

Uggelbo Äldreboende är beläget i den södra delen av Fagersta med sjöutsikt söderut. I anslutning till Äldreboendet planeras en rekreationsträdgård för de boende som även kommer att vara tillgänglig för närliggande fastigheter. Rekreationsträdgården kommer att vara en del av det planerade strövområdet längs strandlinjen på andra sidan lokalgatan.

 

  • Plats Fagersta
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunteknikförbund
  • Genomförande Planerad byggstart 2019-2020