Uttersbergsskolan

2019-04-30T09:05:14+00:00

Uttersbergsskolan

Utbildning

Hösten 2012 flyttar eleverna in i den första etappen av två i denna genomgripande om- och tillbyggnation av Uttersbergsskolan. Skolbyggnaden, som är en F-3 skola och kommer efter totalrenoveringen att inrymma bland annat 12 arbetsrum för ca 360 elever.

  • Plats Ymervägen, Krokek
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2011 –
  • BTA ca 3300 kvm

Fasaden kläs med skivmaterial i en grå baskulör med jordnära kulörer som accenter. De tillbyggda entréerna får skivor i en varmröd kulör och huvudentrén till skolan blir tydligare och mer välkomnande än tidigare. De nya fönstren med lägre bröstning är mycket större vilket ger vackert ljusinsläpp samt en bra kontakt med den nya lekfulla skolgården. Detta kommer ge skolan ett helt nytt och modernt uttryck!

Invändigt förbereds skolan för en större användning av digital utrustning och rummen får ny modern anpassad inredning detta för att skapa en ”tyst” och lugn miljö. Etapp 2 ska stå klar hösten 2013.