Tjänster2018-02-23T10:59:45+00:00

Från stadsplanering till inredning

Vi tar oss an hela processen, från idé till färdig byggnad. I våra projekt står alltid människor och upplevelser i fokus. Utifrån ett behov och en idé skapar vi hållbara miljöer där människor kan leva, vara och trivas.

Förstudie

Vi analyserar förutsättningar  för ert projekt, hjälper till att identifiera behov och kreativt skapa volymer och skisser för att göra verklighet av era ideér. Vi jobbar med att ta fram program i tidiga skeden, genomföra relevanta utredningar och utredningsskisser fram till programhandling.  Vi är tillgängliga, lyhörda och engagerade för att göra det enkelt för dig som beställare att arbeta med oss.

Projektering

Vi tar fram detaljerade handlingar där vi beaktar samspelet mellan god arkitektur, ekonomi och hållbart samhällsbyggande. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta med flera kompetenser i olika konstellationer för samordnad projektering av byggnader i olika storlekar. Vi har specialkunskap inom bland annat fuktsäkerhet, tillgänglighet och miljöbyggnation.

Stadsplanering

Vi jobbar med allt från visionsarbete och detaljplaner till att upprätta myndighetsdialog i projektspecifika frågor. Det kan röra sig om utformning av nya stadsdelar såväl som mindre avvikelser i befintliga detaljplaner.

Tillgänglighet

Våra byggnader ska vara tillgängliga för alla, även om du exempelvis har svårt att se eller röra dig. Vi kan bistå både med kontroll under projektering samt besiktningar och utlåtande där krav på certífierade sakkunnig av tillgänglighet finns. Vi arbetar med tillgänglighetsfrågor både i våra egna och i externa projekt.

BIM/Cad-samordning

Vår arkitektur ska skapa mervärde för beställare, brukare och samhälle. BIM som arbetssätt höjer värdet av GKAKs arkitekttjänster. Vi har arbetat med 3D projektering i många år och ser flera fördelar med bättre överblick och informationshantering för alla inblandade.  Vi arbetar mot ständig utveckling och erfarenhetsåterföring för att hitta de smartaste lösningarna för våra beställare. Vår ambition är att vara ett arkitektkontor som ligger i framkant inom utvecklingen av BIM som arbetssätt.

Inredning

Vi vill att ni ska trivas, vare sig det är på en arbetsplats, i en studiemiljö eller i ett offentligt rum. Vi arbetar i nära samarbete med er som kund för att genom former, färger och material skapa en miljö som är kreativ och funktionell. Vi kan även tillsammans med er ta fram en inredning som stärker er identitet och profil.

Visualisering

Vi visualiserar framtida byggprojekt för att skapa en effektiv och kraftig kommunikation med våra kunder.